مشاوره رنگ کردن مو
برای رنگ کردن مو با رنگ موی دورلایت میبایست مقدار مناسبی از رنگ موی دلخواه (بسته به اندازه مو فرد) را در کاسه غیرفلزی ریخته سپس 1.5 برابر کرم رنگ، اکسیدان مناسب دورلایت را به آن اضافه کرده و با هم مخلوط کنید. پس از آن کرم بدست آمده را با استفاده از یک قلم موی رنگ به موهای خود بمالید. اصلی ترین و مهمترین موضوع در رنگ کردن مو رسیدن به رنگ دلخواه است. برای رسیدن به رنگ دلخواه همانند کاتالوگ باید به این مورد دقت کرد که رنگ مو تحت تاثیر چندین عامل است که باید آنها را کنترل نمود :
الف) مقدار اکسیدان :برای رنگ نمودن مو می بایست کرم رنگ مو را با اکسیدان ترکیب نمود. نسبت ترکیب این دو ماده در رنگ شرکتهای مختلف به دلیل متفاوت بودن فرمول و مواد تشکیل دهنده رنگ موی آنها با یکدیگر متفاوت است. در رنگ موی دورلایت این نسبت 1 به 5/1 است. به این ترتیب که اگر 100 میل از رنگ موی دورلایت در کاسه ریخته شود، می بایست 180 میل از اکسیدان مناسب استفاده شود. هر چه میزان مصرف اکسیدان از این مقدار کمتر باشد، رنگ به دست آمده تیره تر از رنگ کاتالوگ و بعکس هرچه این مقدار بیشتر باشد رنگ حاصله روشن تر خواهد بود.
ب) انتخاب پایه مناسب مو:عدد سمت چپ قبل از اعشار هر شماره رنگی، نشاندهنده پایه مناسب مو فرد برای رسیدن به رنگ مشابه کاتالوگ می باشد. به عنوان مثال هنگامی که مصرف کننده رنگ موی 40/7 را انتخاب می کند برای رسیدن به رنگ مشابه کاتالوگ، می بایست پایه موی فرد به پایه 7 برسد. به عبارتی این رنگ بر روی موی پایه 7 دکلره، رنگ موی مشابه کاتالوگ را خوهد داشت. در صورت بالا بودن پایه موی فرد(به عنوان مثال 8 یا 9)، رنگ به دست آمده کم رنگ تر از رنگ کاتالوگ خواهد شد و بالعکس در صورت پایین بودن پایه موی فرد، رنگ بدست آمده تیره تر خواهد شد. لذا در صورتی که فردی با موهای خرمایی تیره (پایه 2یا 3) از رنگ موی 7.0 استفاده نماید به رنگ 5.0 خواهد رسید. چرا که پایه موی فرد تیره تر از پایه مناسب برای رسیدن به رنگ مورد استفاده می باشد.
ج)طول مدت رنگ زدن مو : رنگ موهای دورلایت به گونه ای فرموله شده اند که در صورت استفاده از این رنگ ها بر روی موی دکلره شده، می بایست حداکثر 30 دقیقه ایست ترکیب رنگ و اکسیدان را بر روی موهای خود داشته و سپس شستشو نماید. اما در صورت استفاده بر روی موهای طبیعی این مدت به 50 دقیقه تا 1 ساعت افزایش می یابد. در صورتی که مدت تماس رنگ مو با موهای دکلره بیش از 30 دقیقه باشد، رنگ موی بدست آمده تیره تر از کاتالوگ خواهد شد.
د) استفاده از اکسیدان مناسب : اکسیدان مناسب برای رنگ کردن موهای دکلره 6 درصد و برای موهای طبیعی 9 درصد می باشد. در صورت استفاده از اکسیدان با درصد بالاتر، رنگ بدست آمده روشن تر از کاتالوگ بوده و بالعکس در صورت استفاده از اکسیدان ضعیف تر، رنگ بدست آمده تیره تر خواهد شد.
ی) رنگ پایه ای موهای فرد : رنگ فعلی موهای فرد نیز در رنگ بدست آمده موثر خواهد بود. چرا که در هنگام رنگ کردن، عملا رنگ فعلی موهای فرد از کورتکس مو خارج نشده و تنها رنگ دیگری به آن اضافه می شود لذا رنگ بدست آمده ترکیبی از رنگ فعلی موی های فرد با طیف رنگی کرم رنگ موی مورد استفاده خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد رنگ موی 40/7 را بر روی موی دکلره پایه 7 بدون رنگ با رعایت تمام موارد فوق الذکر نماید رنگ همانند کاتالوگ را بدست خواهد آورد اما در صورتی که رنگ موی فعلی فرد زیتونی پایه 7 باشد، رنگ بدست آمده قهوه ای روشن پایه 7 خواهد بود چرا که زیتونی موجود در کوتکس موی فرد باعث خنثی شدن رنگ مسی شماره 40/7 شده و آن را به رنگ قهوه ای تبدیل خواهد نمود.