دورلایت


ژل موی دورلایت در 3 نوع مختلف
ژل مرطوب (خیس) . ژل قوی . ژل فوق العاده قوی
بدون الکل و حاوی پروتئین گندم